Algemene Voorwaarden

CMSHost biedt gratis hostingpakketten voor websites met content beheersystemen. Bij gebruik van onze dienst ga je akkoord met de voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om gebruikersaccounts te annuleren wanneer de voorwaarden worden geschonden door de gebruiker, en behouden het recht om de voorwaarden en bepalingen op elk moment te wijzigen.

1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN
Cmshost (cmshost.nl) levert internet diensten onder de volgende Servicevoorwaarden, die door ons van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kan worden bijgewerkt. U kunt de meest actuele versie van de voorwaarden te allen tijde bekijken op: http://cmshost.com/terms/ . Daarnaast, bij gebruik van bepaalde door Cmshost eigendom of exploitatie van diensten, zijn u en Cmshost onderworpen aan eventuele geplaatste richtlijnen of regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten, die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst. Alle dergelijke richtlijnen of regels (inclusief maar niet beperkt tot ons Spambeleid) worden hierbij in verwijzing opgenomen in de voorwaarden. Cmshost kan ook andere diensten aanbieden die onder verschillende gebruiksvoorwaarden vallen.

2. BESCHRIJVING VAN DE SERVICE
Cmshost biedt gebruikers toegang tot een rijke verzameling middelen, waaronder diverse internet communicatie- en publicatie middelen (zoals weblogs, forums, winkeldiensten, en gepersonaliseerde inhoud) die kunnen worden geopend via verschillende media of apparaten (de dienst). U begrijpt en accepteert dat de Dienst advertenties kan bevatten en dat deze advertenties voor Cmshost nodig zijn om de Dienst te leveren. U begrijpt ook en accepteert dat de Dienst bepaalde mededelingen van Cmshost en leveranciers kan bevatten, zoals service aankondigingen, administratieve berichten en de Nieuwsbrief, en dat deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van het Cmshost-lidmaatschap.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle nieuwe functies die de huidige Service uitbreiden of verbeteren, inclusief de vrijgave van nieuwe Cmshost-diensten, onderworpen aan de voorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Dienst “Zoals Het Is” wordt verstrekt, en dat Cmshost geen aansprakelijkheid neemt voor de tijdigheid, de verwijdering, de verkeerde aflevering of het niet opslaan van gebruikerscommunicatie- of personalisatieinstellingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Dienst, en die toegang kan kosten van derden omvatten (zoals internetprovider of datadiensten). U bent zelf verantwoordelijk voor deze vergoedingen, met inbegrip van kosten die verbonden zijn aan de weergave of de levering van advertenties. Daarnaast dient u zelf alle benodigde software en apparatuur te leveren voor de toegang tot de dienst.

3. UW REGISTRATIE VOOR DE DIENST
In afwachting van uw gebruik van de Dienst, vertegenwoordigt u dat u een wettelijke leeftijd heeft om een ​​bindend contract op te nemen en geen persoon bent die niet is toegestaan ​​om diensten te ontvangen volgens de wetgeving van de Verenigde Staten of andere toepasselijke jurisdictie. U gaat tevens akkoord om:

(a) ware, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd tijdens het registratieproces van de Dienst (de “Registratiedata”) en

(b) de Registratiedata te handhaven en onmiddellijk bij te werken om het juist, accuraat, actueel en compleet te houden. Indien u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of wanneer Cmshost redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist is, niet actueel of onvolledig is, heeft Cmshost het recht om uw account op te schorten of te beëindigen.

Cmshost geeft hoge prioriteit aan de veiligheid en privacy van alle gebruikers, met name kinderen. Houd er rekening mee dat de Dienst is gericht op een breed publiek. Daarom is het als de wettelijke voogd uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een van de servicegebieden en / of inhoud (zoals gedefinieerd in sectie 6 hieronder) geschikt zijn voor uw kind.

4. CMSHOST PRIVACY BELEID
Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Voor meer informatie, zie ons volledige privacybeleid op http://cmshost.nl/privacy/. U begrijpt dat door uw gebruik van de Dienst u akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken (zoals vermeld in het privacybeleid) van deze informatie, inclusief de overdracht van deze informatie naar andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door Cmshost en haar dienstverleners.

5. ACCOUNT, WACHTWOORD EN VEILIGHEID
U ontvangt een wachtwoord en een accountbenaming bij het invullen van het registratieproces van de Dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en het account, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account voorkomen. U stemt ermee in:

(a) Cmshost onmiddellijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere schending van beveiliging, en

(b) U zorgt ervoor dat u aan het einde van elke sessie uitlogt van uw account. Cmshost kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze sectie 5.

6. GEDRAGSREGELS
Gebruik van onze dienst is onder voorwaarde dat u deze niet zult gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden. U gaat tevens akkoord onze dienst niet te gebruiken voor het opslaan van gegevens via upload, publicatie, e-mail of anderszins, met betrekking tot, of met de intentie om:

  • Inhoud voor volwassenen (Adult/18+) beschikbaar te stellen.
  • Inhoud beschikbaar stellen waarvan u geen rechten heeft om deze beschikbaar te stellen.
  • Inhoud of informatie over torrent-bestanden, warez, cracken of hacken beschikbaar te stellen.
  • Materiaal dat virussen, malware of andere schadelijke code bevat te verzenden, of schadelijke, kwaadaardige of onveilige applicaties te installeren.
  • Inhoud beschikbaar maken die onwettig, onrechtmatig, privacyschendend, lasterlijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is.
  • Ongevraagde, onbevoegde of onwettige reclame en promotiematerialen te verzenden.

Tevens gaat u akkoord onze dienst niet te zullen gebruiken om:

– Toepassingen zoals, proxy scripts, shellscripts, online gaming scripts, chat scripts, bestandsuitwisseling of torrent scripts te installeren.

– Massamail te versturen, toepassingen voor massamail te installeren, of het verzenden van spam in welke vorm dan ook.

– Headers te vervalsen, of op andere wijze identificatiesystemen te manipuleren om de oorsprong van enig verzonden materiaal te maskeren via onze dienst.

– Het al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, regionale, nationale of internationale wetten.

U begrijpt dat de verantwoordelijk voor alle informatie, zoals gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten, labels of andere materialen (“Inhoud”), volledig ligt bij de persoon vanwaar de Inhoud oorspronkelijk verzonden is. Dit betekent dat u, en niet Cmshost, volledig verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u uploadt, post, via email verzendt of anderszins via de Dienst beschikbaar stelt. Cmshost controleert niet alle via de Dienst geplaatste inhoud, en garandeert derhalve de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud niet. U begrijpt dat door gebruik te maken van de Dienst, u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die beledigend, pornografisch, onschuldig of aanstootgevend is.

In geen geval zal Cmshost aansprakelijk worden gesteld voor inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de Geplaatste Inhoud, per e-mail, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

GEBRUIK VAN AUTEURSRECHTMATERIAAL EN BEWIJS VAN EIGENDOM
Sites mogen geen Warez-, auteursrechtelijk of ander illegaal materiaal bevatten, waaronder links of omleidingen naar auteursrechtmateriaal dat op websites / bronnen van derden wordt gehost. Het is aan U om te bewijzen dat u de rechten bezit om materiaal te publiceren, niet voor Cmshost om te bewijzen dat u die niet heeft. Cmshost laat de verspreiding of distributie van auteursrechtelijk materiaal, bestanden of warez onder geen enkele omstandigheid toe.

ACCEPTABEL SERVER RESOURCE GEBRUIK
Sites mogen geen overmatige hoeveelheden serverbronnen gebruiken. Deze omvatten bandbreedte, processorbenutting en/of schijfruimte. Raadpleeg het ‘Hoge Resource Use Policy’ in de Algemene Voorwaarden.

BACKUPS / VERZOEKEN DATA BACKUP
Het is de verantwoordelijkheid van de accounthouder om back-ups van websites en/of MySQL-gegevens te behouden en te bewaren. Wij bieden geen gegevensherstel uit ons archief, of herstel van een website of database naar een eerdere versie. We bieden ook geen gratis back-ups / archieven van eigen gebruiksgegevens. Wij behouden ons het recht voor om een ​​vergoeding van 9,99 USD in rekening te brengen als we worden verzocht om een ​​back-up te maken. We kunnen ervoor kiezen om dit honorarium af te wijken onder omstandigheden naar onze keuze.

SOFTWARE/SCRIPTS GEBRUIKSVOORWAARDEN
Door u geinstalleerde software/scripts mogen enkel zijn ontworpen om webgebaseerde inhoud te produceren, en de server niet als applicatieserver te gebruiken. Het gebruik van de server om grote hoeveelheden e-mail te genereren vanuit een database is een voorbeeld van activiteiten die niet zijn toegestaan. Scripts mogen niet proberen om de time-outs op servers te manipuleren. Deze zijn ingesteld om de huidige waarde van betrouwbaarheid op de server te waarborgen. Scripts die zijn ontworpen om proxy services te bieden, anonimisering van internetverbindingen of anderszins te bewerkstelling, zijn niet toegestaan.

Het hoofddoel van een script dient te zijn om een ​​webpagina te maken. Scripts die e-mail verzenden op basis van gebruikersinvoer, of een database bijwerken, zijn aanvaardbaar. Scripts die massa e-mail verzenden of processorintensieve database processen uitvoeren, zijn niet toegestaan. Alle uitgaande email wordt gecontroleerd en gefilterd en moet worden verzonden vanaf of vanuit een door de Dienst gehost domein.

Sites mogen geen scripts bevatten die proberen toegang te krijgen tot bevoorrechte serverbronnen of andere sites op dezelfde server.

GEBRUIK VAN SCHIJFRUIMTE VOORWAARDEN
Cmshost biedt hosting accounts met webruimte en bandbreedte. Hiermee bedoelen we ruimte voor legitieme inhoud en bandbreedte voor bezoekers om het te bekijken. Alle bestanden op een domein moeten deel uitmaken van de actieve website en gekoppeld zijn aan de site. Sites mogen geen back-ups, downloads of andere inhoud op internet bevatten. Wij behandelen alle wachtwoord beveiligde archieven (bijv. Zip en rar) bestanden als onaanvaardbaar. Multimedia inhoud zoals audio en video is aanvaardbaar, mits deze wordt gestreamd naar de gebruiker, linken naar HTTP-download van deze inhoud is niet acceptabel.

Archieven van filmbestanden, audiobestanden, zip-, rar, bestanden e.d. of grote hoeveelheden bestanden die worden gebruikt voor het downloaden / delen zijn niet toegestaan.

INODE GEBRUIK
Inode is een manier om bestanden op te slaan op een harde schijf. De naam komt van index-node. Cmshost behoudt zich het recht voor om het aantal beschikbare Inodes op uw account te beperken onder voorbehoud van acceptabel gebruik.

Recht op het opschorten / beëindigen van hosting services
Wij behouden ons het recht voor om hostingdiensten op te schorten of te beëindigen als een website overmatige serverbronnen gebruikt of de prestaties van andere websites op een gedeelde of geclusterde hosting server negatief beïnvloedt. Overmatig gebruik van middelen kan elke vorm van serververbruik veroorzaken, berekend en bepaald naar discretie van Cmshost. Cmshost behoudt zich het recht voor om de dienst ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten als, of wanneer de prestaties of het uitvoeren van een dienst door een account onder hoge belasting komt te staan.

U erkent, stemt ermee in en stemt ermee in dat Cmshost uw accountgegevens en inhoud kan openen, behouden en onthullen indien nodig door de wet of in goede trouw te geloven dat dergelijke toegangsbehoud of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om:

(a) voldoen aan het juridische proces;

(b) de Servicevoorwaarden af te dwingen;

(c) te reageren op vorderingen inzake de rechten van derden;

(d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Cmshost, haar gebruikers en het publiek beschermen.

U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Dienst, inclusief uw inhoud, mogelijk zijn.

(a) transmissies over verschillende netwerken; en

(b) veranderingen om te voldoen en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten.

U begrijpt dat de Dienst en software die in de Dienst vervat zijn, beveiligingscomponenten bevatten die het mogelijk maken om digitale materialen te beschermen en dat gebruik van deze materialen is onderworpen aan gebruiksregels die door Cmshost en / of inhoudsverleners zijn vastgesteld die inhoud leveren aan de Dienst. U mag niet proberen om de gebruiksregels aan de Dienst zijn verbonden te overschrijven of te omzeilen. Alle ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of publieke tentoonstelling van de materialen die via de Dienst zijn verstrekt, zijn geheel of gedeeltelijk strikt verboden.

7. INTERSTATE AARD VAN NETWERKCOMMUNICATIES
Wanneer u zich bij Cmshost inschrijft, erkent u dat u bij gebruik van de Dienst elektronische communicatie wilt verzenden (inclusief maar niet beperkt tot e-mail, uploaden van foto’s en bestanden en andere internetactiviteiten), waardoor u tevens communicatie verzendt via de computernetwerken van Cmshost en haar serviceproviders, die ten dele gevestigd zijn in de staten Californië en Ohio in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en gedeeltelijk in andere landen gevestigd zijn. Als resultaat hiervan en ook als gevolg van Cmshost’s netwerkarchitectuur en bedrijfspraktijken en de aard van elektronische communicatie, kunnen zelfs communicaties die van nature verschijnen, resulteren in de overdracht van interstate communicatie, ongeacht waar u op dat moment fysiek bent gelegen van transmissie. Bijgevolg erkent u door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden dat het gebruik van de Dienst resulteert in interstate datatransmissie.

8. SPECIALE AANVULLINGEN VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK
Als u de wereldwijde aard van het internet erkent, gaat u akkoord met alle lokale regels inzake online gedrag en aanvaardbare inhoud. Specifiek, u gaat akkoord met alle toepasselijke wetten inzake de overdracht van technische gegevens die worden uitgevoerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u woont.

9. INHOUD INGEVOERD OF BESCHIKBAAR GESTELD VOOR OPNAME IN DE DIENST
Cmshost eist geen eigendom van inhoud die u voorlegt of beschikbaar stelt voor opname in de dienst. Met betrekking tot de inhoud die u voorlegt of beschikbaar maakt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst, verleent u Cmshost de volgende wereldwijde, royalty-vrije en niet-exclusieve licenties, zoals van toepassing:

Met betrekking tot inhoud die u in de openbaar toegankelijke gebieden van Cmshost Servers voorlegt of beschikbaar stelt voor het opnemen, verspreiden, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren en publiceren van dergelijke inhoud uitsluitend voor de dienstverlening en promotie de Cmshost Service waarop dergelijke inhoud is ingediend of beschikbaar gesteld. Deze licentie bestaat uitsluitend zolang u ervoor kiest om dergelijke inhoud op de Dienst te houden en zal worden ontbonden op het moment dat u de inhoud verwijdert of Cmshost dergelijke inhoud van de Dienst verwijdert.

Met betrekking tot andere inhoud dan foto’s, afbeeldingen, audio of video die u inzendt of beschikbaar maakt voor opname op publiek toegankelijke gebieden van de dienst, behalve Cmshost Servers, is de permanente, onherroepelijke en volledig onderlicentie-licentie om te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, en dergelijke inhoud geheel of gedeeltelijk op te nemen in andere werken in elk nu bekend of later ontwikkeld formaat of medium.

“Openbaar toegankelijke” gebieden van de Dienst zijn die gebieden van het Cmshost-netwerk met functies die door Cmshost zijn bedoeld om beschikbaar te zijn voor het grote publiek. Bijvoorbeeld, openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst omvatten Cmshost Forums en alle gebieden die openstaan ​​voor zowel leden als bezoekers. Openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst omvatten echter niet delen van Cmshost Servers die beperkt zijn tot leden, Cmshost-diensten bestemd voor privé-communicatie, zoals Cmshost Mail of, of gebieden buiten het Cmshost-netwerk van functies zoals onderdelen van internationale websites die toegankelijk zijn via hypertext of andere links, maar worden niet gehost of geserveerd door Cmshost.

10. BIJDRAGEN AAN CMSHOST
Als u ideeën, suggesties, documenten en / of voorstellen (“Bijdragen”) in wilt dienen bij Cmshost via het forum of contactforumulier, accepteert u of gaat u akkoord met:

(a) dat uw bijdragen geen vertrouwelijke informatie bevatten;

(b) Cmshost niet is onderworpen aan geheimhouding, uitdrukkelijk of impliciet met betrekking tot de Bijdragen;

(c) Cmshost het recht heeft om dergelijke bijdragen te gebruiken of bekend te maken (of niet te gebruiken of te gebruiken) voor enig doel, op welke wijze dan ook, in een wereldwijd medium;

(d) uw bijdragen worden automatisch de eigendom van Cmshost zonder enige verplichting van Cmshost aan u; en

(e) u onder geen enkele omstandigheid aanspraak heeft op vergoeding of vergoeding van welke aard dan ook van Cmshost.

11. GESCHILLEN
U gaat ermee akkoord dat Cmshost en haar dochterondernemingen, filialen, officieren, agenten, werknemers, partners en licentiehouders onschadelijk zijn tegen enige aanspraak of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten die door derden worden gemaakt door of voortvloeien uit inhoud die u indient, post, verzenden of anderszins beschikbaar stelt via de Dienst, uw gebruik van de Dienst, uw verbinding met de Dienst, uw schending van de voorwaarden of uw schending van de rechten van andere partijen.

13. ALGEMENE PRAKTIJKEN OVER GEBRUIK EN OPSLAG
U erkent dat Cmshost algemene praktijken en beperkingen kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, met inbegrip van, zonder beperking, het maximale aantal dagen dat inactieve hostingaccounts, gastenboeken of andere geüploade inhoud door de Dienst worden bewaard, het maximale aantal e-mailberichten dat kan worden verzonden of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale grootte van elk e-mailbericht dat kan worden verzonden of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale schijfruimte die op de servers van Cmshost namens u wordt toegekend en het maximale aantal keren (en de maximale duur daarvoor) waarbinnen u de dienst kunt bereiken.

U gaat ermee akkoord dat Cmshost geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor het verwijderen of verzuimen van berichten en andere communicatie of andere inhoud die door de Dienst wordt onderhouden of doorgegeven, op te slaan. U erkent dat Cmshost het recht voorbehoudt om accounts die niet langer actief zijn, te verwijderen. U erkent verder dat Cmshost het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en bepalingen van tijd tot tijd te wijzigen.

14. WIJZIGINGEN AAN DIENST
Cmshost behoudt zich het recht om te allen tijde en van tijd tot tijd de dienst (of enig gedeelte daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te stoppen met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Cmshost niet aan u of aan derden aansprakelijk is voor wijzigingen, opschortingen of beëindiging van de Dienst.

15. ACCOUNT BEËINDIGING
U stemt ermee in dat Cmshost onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving uw Cmshost-account en elk bijbehorend e-mailadres met toegang tot de Dienst onmiddellijk kan opzeggen. Oorzaak voor dergelijke beëindiging kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

(a) schendingen van de voorwaarden of andere overeengekomen overeenkomsten of richtlijnen,

(b) verzoeken van wetshandhaving of andere overheidsinstanties,

(c) een verzoek van u (zelfstandige rekeningverwijderingen),

(d) beëindiging of materiële wijziging van de Dienst (of enig gedeelte daarvan);

(e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen,

(f) verlengde perioden van inactiviteit,

(g) deelname aan frauduleuze of illegale activiteiten, en / of

(h) niet-betaling van eventuele vergoedingen die u in verband met de Diensten verschuldigd bent.

Beëindiging van uw Cmshost-account omvat

(a) verwijdering van toegang tot alle onderdelen binnen de dienst, waaronder maar niet beperkt tot hosting accounts, e-mail services, SQL-databases,

(b) verwijdering van uw wachtwoord en alle bijbehorende informatie, bestanden en inhoud die verband houden met of binnen uw account (of enig gedeelte daarvan), en

(c) uitsluitend gebruik van de Dienst. Verder stemt u ermee in dat alle opzeggingen in Cmshost eigen goeddunken zullen zijn en dat Cmshost u aansprakelijk stelt voor het beëindigen van uw account, enig bijbehorend e-mailadres of toegang tot de Dienst.

16. HANDELINGEN MET ADVERTENTIES
Uw correspondentie of zakelijke betrekkingen met of deelname aan promoties van adverteerders die op of via de Dienst zijn gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en eventuele andere voorwaarden, garanties of voorstellen die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerder. U stemt ermee in dat Cmshost niet aansprakelijk is of aansprakelijk wordt gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit dergelijke handelingen of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Dienst.

17. LINKS
De Dienst kan, of derden kunnen, links verstrekken naar andere Wereld Wijde Websites of informatiebronnen. Omdat Cmshost geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent en accepteert u dat Cmshost niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en onderschrijft u dat Cmshost niet aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar zijn vanaf dergelijke sites of bronnen. U erkent en aanvaardt verder dat Cmshost niet direct of indirect aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies die wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik of vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of door elke dergelijke site of bron.

17. MAXIMUM GRATIS HOSTING ACCOUNTS PER PERSOON
Drie gratis hosting accounts zijn toegestaan ​​per persoon. Het registreren van meer dan drie accounts wordt beschouwd als misbruik en zal ertoe leiden dat alle accounts zonder opzegging worden beëindigd.

18. CMSHOST’S EIGENDOMSRECHTEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat de Dienst en alle benodigde software die in verband met de Dienst (“Software”) gebruikt worden, eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die beschermd is door toepasselijke intellectuele eigendom en andere wetten. U erkent en aanvaardt verder dat Content die in sponsoradvertenties of door u aangeboden informatie wordt aangeboden door de Dienst of door adverteerders wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve als uitdrukkelijk geautoriseerd door Cmshost of adverteerders, gaat u ermee akkoord om afgeleide werken op basis van de Dienst of de Software, geheel of gedeeltelijk, niet te wijzigen, te verhuren, te verlenen, te verkopen, te distribueren of te creëren.

19c. GEBRUIK VAN ADVERTENTIE BLOCKERS
Cmshost kan advertenties gebruiken om de kosten van het uitvoeren van de dienstverlening te ondersteunen, het gebruik van reclameblokkers tijdens het gebruik van de Dienst is niet toegestaan. Schending van deze voorwaarden kan resulteren in beëindiging.

20. DISCLAIMER VAN GARANTIES
U stemt er mee in dat:

Uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. Onze diensten worden geleverd zoals ze zijn, en waar beschikbaar. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht wijzen wij alle wettelijke en impliciete garanties van welke aard dan ook van de hand. U erkent dat wanneer u afhankelijk bent van onze dienst, dit volledig op eigen risico is.

Op grond van toepasselijk recht kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid gebruik te maken van onze diensten. U gaat ermee akkoord om op eigen kosten Cmshost te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen enige en alle aanspraken van derden, aansprakelijkheidsschade, verliezen en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit, of verband houden met: (a) Uw schending van deze gebruiksvoorwaarden; (b) Uw schending of overtreding van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde partij; of (c) Uw schending van de toepasselijke wetgeving.

25. KENNISGEVING VAN MEDEDELINGEN
Cmshost kan u mededelingen mededelen, waaronder die betreffende wijzigingen in de voorwaarden, per email, gewone post of postings op de Dienst.

26. KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHTENCLAIMS OF INBREUK VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Cmshost respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Cmshost kan, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts uitschakelen en / of beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk deze rechten schenden. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, of als uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, stuur dan copyright-agent van Cmshost de volgende informatie:

– Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd zijn om namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang te handelen;

– Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarvan u beweert dat er inbreuk is gemaakt;

– Een beschrijving van waar het materiaal dat u claimt zich bevindt op de site;

– Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

– Een verklaring waarin u toelicht waarom u gelooft dat het bestreden gebruik niet beschikbaar is ​​gemaakt door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn agent of de wet;

– Een verklaring van u, gemaakt onder straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u daadwerkelijk de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent, of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom te handelen.

Cmshost’s Agent voor Kennisgeving van aanspraken op auteursrecht of andere inbreuk op intellectuele eigendom kan als volgt worden bereikt:

iFastNet Copyright Agent
548 Markt St. #11820
Califonia City, CA 94104
United States of America
Email: [email protected]
Telefoon: +1.7602846681
Fax: +1.7602846681